Đăng ký online FPT
Mã lỗi / Sự cố Xử lý
Một số mã lỗi hiển thị trên màn hình Tivi:
142_xxx - Kiểm tra kết nối mạng giữa Modem và Box
143_xxx - Tắt/bật lại box
- Kiểm tra kết nối mạng giữa Modem và Box
144_xxx - Tắt/bật lại box
- Kiểm tra kết nối mạng giữa Modem và Box
145_xxx - Tắt/bật lại box
- Kiểm tra kết nối mạng giữa Modem và Box
147_xxx - Tắt/bật lại box
- Kiểm tra kết nối mạng giữa Modem và Box
Bộ giải mã HD Truyền hình FPT có hình không có tiếng - Kiểm tra cáp HDMI, cắm cáp sang cổng HDMI khác trên Tivi
Bộ giải mã HD Truyền hình FPT có tiếng không có hình - Kiểm tra cáp HDMI, cắm cáp sang cổng HDMI khác trên Tivi
Bộ giải mã HD Truyền hình FPT không xem được 1 vài kênh - Tắt/ Bật Modem và Box.
Bộ giải mã HD Truyền hình FPT không xem được truyền hình - Tắt/ Bật Modem và Box.
Truyền hình giật, xé hình - Tắt/ Bật Modem và Box.
- Kiểm tra cáp HDMI, cắm cáp sang cổng HDMI khác trên Tivi
Tên tài liệu Video Tài liệu Ngày đăng
icon icon-webmaster