Home Kiến Thức Internet ngày nay chỉ nặng bằng … quả dâu tây ?

Internet ngày nay chỉ nặng bằng … quả dâu tây ?

by admin 08/12/2017 0 comment

Theo nghiên cứu của nhà vật lý học Russel Seitz, hàng tỷ tỷ các electron dữ liệu lưu chuyển trên mạng có khối lượng khoảng 50 gram, tức là bằng trọng lượng của một quả dâu tây.

Bài viết liên quan