Home Kiến Thức Hiện đang có bao nhiêu người sử dụng Internet trên toàn cầu ?

Hiện đang có bao nhiêu người sử dụng Internet trên toàn cầu ?

by admin 08/12/2017 0 comment

Theo thống kê tại thời điểm hiện tại của trang InternetLiveStats có khoảng 3,8 tỷ người sử dụng Internet trên toàn thế giới. Đây là số liệu người sử dụng Internet hàng ngày, dự báo đến năm 2020 sẽ có khoảng 4,1 tỷ người sử dụng Internet.

Bài viết liên quan