Home Kiến Thức Dữ liệu trên Internet không nặng bằng hạt cát

Dữ liệu trên Internet không nặng bằng hạt cát

by admin 09/12/2017 0 comment

Theo các nghiên cứu gần đây thì cho thấy rằng khối lượng của dữ liệu tĩnh Internet được ước tính khoảng 5 triệu terabyte, theo ông Eric Schimidt, Chủ tịch CEO điều hành Google. Nếu bạn bỏ qua khối lượng của ổ cứng trong mạng và các transistor thì 5 triệu terabyte dữ liệu nặng chưa bằng một hạt nhỏ nhất mà con người có thể tạo ra. Đây là điều khá thú vị về việc nghiên cứu dữ liệu đưa ra.

Bài viết liên quan