Home Kiến Thức Cần bao nhiêu điện tử (electron) để tạo ra được một e-mail ?

Cần bao nhiêu điện tử (electron) để tạo ra được một e-mail ?

by admin 08/12/2017 0 comment

Một e-mail có dung lượng 50 kilobyte sẽ cấu tạo bởi 8 tỷ electron. Con số này nghe có vẻ lớn khủng khiếp, nhưng thực ra 8 tỷ electron có khối lượng còn nhẹ hơn một phần nghìn triệu triệu của một ounce (1 ounce = 28,35 g).

Bài viết liên quan